La formació del Museo Capitular y la nueva conciencia del patrimonio

,

GAMBÚS, Mercè (coord.) La Catedral de Mallorca és el document. La reforma de Gaudí cent anys després. Palma de Mallorca: Publicacions Catedral de Mallorca. 2015. Pág. 215-230.

Miramar i els inicis de la impremta a Mallorca

Històries de la Serra. Palma de Mallorca: Consell de Mallorca. 2011: 64-71

Para ver el artículo completo en catalán pulse